Syrien

Syrien 

Der bliver ydet støtte til flygtningelejre i Syrien 

Der er et enormt  behov for støtte i forhold  til både mad ,telte,sundhedscentre  og skoler, nødhjælpspakker-madkurve-lægehjælp-medicin til de fattige,enker og forældreløse er en del af de tiltag der er i Syrien.

Der bliver også afsendt cykler som er det eneste transportmiddel der giver mening i lejrene, og vi modtager fortsat cykler på vores indsamlingssteder rundt om i landet.

 

Vi arbejder på sponsor aftaler så man kan være med til at brødføde forældreløse børn.

Der vil komme billeder på siden og vi vil annocere det på vores facebooksider også .